MUDr. Šárka Daňhelová

Studium klasické (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita) a následně funkční medicíny (Functional Medicine University, South California) mi přineslo celostní pohled na zdraví těla i mysli. Věřím, že jsme schopni vlastními silami významně zlepšit svů fyzický i duševní stav a že pouhé užívání předepsaných léků nemusí být jediné vhodné řešení.

Poskytuji konzultace založené na prinipech funkční medicíny, která pracuje s nejnovějšími výzkumy lékařské vědy. Je to směr velmi komplexní a dotýká se naprostých základů buněčného fungování -  biochemické a fyziologické podstaty fungování lidského těla.

Dysbalance v našem těle jsou mnohdy důsledkem chronické nevhodné výživy - nedostatku esenciálních makro i mikroživin, zaměřuji se proto nejprve na úpravu stravy, vč. vhodných kombinací doplňků stravy, které doplní tělu potřebné esence pro správné fungování.

Mým záměrem je podpořit klienta v pochopení principů fungování lidského těla - v oblasti, kde vnímá nějakou nerovnováhu, ať už se projevuje např. jako zvýšená únava či jako určité onemocnění.

Po úvodním rozhovoru a zjištění komplexní anamnézy společně sestavíme terapeutický plán, založený na úpravě životního stylu v rámci možností klienta, změn v jídelníčku či zvolení vhodných a kvalitních doplňků stravy.

Věřím, že klíč ke zdravému způsobu života je ve vědomém přístupu a znalostech. Pořádám proto pravidelné otevřené přednášky a několikrát do roka také celodenní vzdělávací semináře v oblasti zdraví a well-beingu.

Mojí srdcovou záležitostí jsou hiporehabilitace pro hendikepované děti a jejich rodiny, které se věnuji již čtvrtým rokem. Poslední dobou se však zvedá zájem z řad široké veřejnosti a snažíme se proto hipoterapie zpřístupnit i dospívajícím a dospělým.

Nově mne také těší navázaní spolupráce s českou rodinnou firmou PURUS MEDA, která se věnuje výrobě čistě přírodních doplňků stravy. Pro jejich výrobu využívá sílu bylin a včelích produktů. Při vývoji nových produktů vycházíme z herbářů, receptur tradičních bylinkářů a vědeckých studií. 

Kontakt:

mail: sarka.danhelova@seznam.cz

tel:: 721 088 763