Mgr. Lenka Maruniaková, Ph.D.

psycholožka, biosyntetická terapeutka (AKTUÁLNĚ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ)

Pracuji individuálně s dospívajícími a dospělými klienty. Ve své terapeutické práci se opírám o metodu biosyntézy, dále se zajímám o nové poznatky z oblasti neurověd a práce s traumatem.

Klientům nabízím provázení a podporu v obtížných životních situacích, aby mohli najít své vlastní
zdroje a sílu pro jejich zvládnutí. Ráda pracuji s lidmi, kteří do terapie přichází s cílem hlouběji
porozumět sami sobě - svým potřebám, pocitům, prožitkům, vztahům s druhými, anebo s cílem
(znovu)objevit svou vitalitu, přirozenost, důvěru v sebe sama a své tělo. U klientů usiluji o podporu
jejich vlastní zvědavosti, tvořivosti a hravosti, které vnímám jako důležité hybatele terapeutické
změny.
Vedle terapeutické činnosti působím také v oblasti HR, kde se věnuji vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců. V tomto ohledu mi aktuálně dává velký smysl se dívat na možnosti aplikace biosyntézy
do firemního prostředí - konkrétně v kontextu leadershipu a péče o zaměstnance.

Kontakt:
Tel. +420 737 290 540
Email: lenka.maruniakova@seznam.cz
Therapy offered also in English.