Terapie, bodywork, psychologické poradenství, biosyntéza, Maitri dýchání a další

Mgr. Martin Hofman

Psycholog, biosyntetický terapeut, lektor

Kontakt:

mail:: martin.therapies@gmail.com

tel:: 604 270 894 Žiji a pracuji nedaleko Brna, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidelně každý týden. Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a dospělí. Rád pracuji s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V individuální práci se věnuji především tématům vědomého osobního růstu, propojení těla, prožívání a mysli, integraci psychospirituální zkušenosti, psychosomatice, a také úzkostným a neurotickým potížím, traumatu a posttraumatu.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

V terapeutické práci mám rád tvořivost, zaměřuji se nejen na mluvení s klientem, ale také na to, co cítí ve svém těle, jak se mu dýchá, mluví, pohybuje. Můžeme pracovat s pohybovými experimenty, s bezpečnými tělovými cvičeními a technikami, s vnitřními obrazy, imaginacemi, sny, sebevyjádřením prostřednictvím hlasu, barev, pohybů či tance.

Mým terapeutickým záměrem bude v duchu biosyntézy integrace, propojení základních částí našeho bytí, tzv. životních proudů - myšlení, prožívání, naší tělesné skutečnosti i spirituální části. Spirituální nemusí pro každého znamenat náboženské, jde také o vůli žít, smysl své existence - života, témata lidské i naší vlastní smrti, konečnosti - nekonečnosti, přesahů...

Mgr. Markéta Charvátová

biosyntetická terapeutka, EMDR terapie, držitelka ECP certifikátu 

členka Českého institutu pro biosyntézu (ČIB), České asociace pro psychoterapii (ČAP)

Kontakt:

mail:: marketa.charvat@gmail.com

tel:: 604 360 402

Cena: 

individuální konzultace (biosyntéza, EMDR)....... 1000,-/55 min.

výcviková terapie (biosyntéza)..................................900,-/60 min.

Ve své praxi terapeutky se nejčastěji potkávám s dospělými lidmi popř. dospívajícími, kteří hledají cesty k sebepoznání a osobnímu růstu, ale třeba také k porozumění psychosomatických projevů vlastního těla. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. Věřím v laskavost slova, moudrost těla a jeho sebeúzdravné tendence.

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Biosyntetická práce je tvořivá a kreativní, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu a tělových impulzů. A přestože se zrovna nedotýkáme nebo nehýbeme, neznamená to, že se s tělem nic neděje. Tělo je vždy přítomno. Zvědomování a zcitlivění se na tělesné a emoční projevy a následné porozumění je základ pro lepší život a harmonii.

V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy. Pořádám workshopy (nejen) pro ženy inspirované biosyntézou, kde je možné těžit z jemnosti, laskavosti, hravosti, ale také síly a pevnosti této krásné metody. 

EMDR terapie 

EMDR je zkratka pro Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí). Představuje komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbu, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich vyplývající obtíže. Zastavuje obtížné vzpomínky a pomáhá jim je správně přepracovávat. Může tak pomoci s řadou duševních chorob u lidí všech věkových skupin. 

více info na: https://www.emdr.cz/metoda-emdr

Ing. Ondřej Charvát

biosyntetický terapeut a kouč 

V rámci své privátní praxe v Brně, pracuji jako psychosomatický terapeut. Pracuji s dospělými indivuduálními klienty, v současné době se specializuji na práci s páry. Aktuálně jsem ve výcviku Intergrativní párové terapie u Mgr. Pavla Rateje a Mgr. Honzy Vojtka.

Dále pracuji jako exekutivní kouč, supervizor a mentor koučů. Působím jako výcvikový lektor v rámci výcviků v Somatickém koučování a Psychologického koučování (QedGroup). 

Kontakt:

mail:: ondrejcharvat.kouc@gmail.com

tel:: 725 950 930 

Mgr. Lenka Maruniaková

psycholožka, biosyntetická terapeutka

Kontakt:
Tel. +420 702 046 636
Email: lenka.maruniakova@seznam.cz
Therapy offered also in English.

Pracuji individuálně s dospívajícími a dospělými klienty. Ve své terapeutické práci se opírám o metodu biosyntézy, dále se zajímám o nové poznatky z oblasti neurověd a práce s traumatem.

Klientům nabízím provázení a podporu v obtížných životních situacích, aby mohli najít své vlastní
zdroje a sílu pro jejich zvládnutí. Ráda pracuji s lidmi, kteří do terapie přichází s cílem hlouběji
porozumět sami sobě - svým potřebám, pocitům, prožitkům, vztahům s druhými, anebo s cílem
(znovu)objevit svou vitalitu, přirozenost, důvěru v sebe sama a své tělo. U klientů usiluji o podporu
jejich vlastní zvědavosti, tvořivosti a hravosti, které vnímám jako důležité hybatele terapeutické
změny.
Vedle terapeutické činnosti působím také v oblasti HR, kde se věnuji vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců. V tomto ohledu mi aktuálně dává velký smysl se dívat na možnosti aplikace biosyntézy
do firemního prostředí - konkrétně v kontextu leadershipu a péče o zaměstnance.


Mgr. Ondřej Ženka 

více na https://www.terapieprovas.cz/