Terapie, bodywork, psychologické poradenství, biosyntéza, Maitri dýchání a další

Mgr. Martin Hofman

Psycholog, biosyntetický terapeut, lektor

Kontakt:

mail:: martin.therapies@gmail.com

tel:: 604 270 894 Žiji a pracuji nedaleko Brna, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidelně každý týden. Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a dospělí. Rád pracuji s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V individuální práci se věnuji především tématům vědomého osobního růstu, propojení těla, prožívání a mysli, integraci psychospirituální zkušenosti, psychosomatice, a také úzkostným a neurotickým potížím, traumatu a posttraumatu.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

V terapeutické práci mám rád tvořivost, zaměřuji se nejen na mluvení s klientem, ale také na to, co cítí ve svém těle, jak se mu dýchá, mluví, pohybuje. Můžeme pracovat s pohybovými experimenty, s bezpečnými tělovými cvičeními a technikami, s vnitřními obrazy, imaginacemi, sny, sebevyjádřením prostřednictvím hlasu, barev, pohybů či tance.

Mým terapeutickým záměrem bude v duchu biosyntézy integrace, propojení základních částí našeho bytí, tzv. životních proudů - myšlení, prožívání, naší tělesné skutečnosti i spirituální části. Spirituální nemusí pro každého znamenat náboženské, jde také o vůli žít, smysl své existence - života, témata lidské i naší vlastní smrti, konečnosti - nekonečnosti, přesahů...

Mgr. Markéta Charvátová

biosyntetická terapeutka, držitelka Evropského certifikátu pro psychoterapii (ECP)

členka Českého institutu pro biosyntézu (ČIB), České asociace pro psychoterapii (ČAP), Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)

Ve své praxi terapeutky se nejčastěji potkávám s dospělými lidmi popř. dospívajícími, kteří hledají cesty k sebepoznání a osobnímu růstu, ale třeba také k porozumění psychosomatických projevů vlastního těla. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. Věřím v laskavost slova, moudrost těla a jeho sebeúzdravné tendence.

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. Biosyntetická práce je tvořivá a kreativní, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu a tělových impulzů. A přestože se zrovna nedotýkáme nebo nehýbeme, neznamená to, že se s tělem nic neděje. Tělo je vždy přítomno. Zvědomování a zcitlivění se na tělesné a emoční projevy a následné porozumění je základ pro lepší život a harmonii.

V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy. Pořádám workshopy (nejen) pro ženy inspirované biosyntézou, kde je možné těžit z jemnosti, laskavosti, hravosti, ale také síly a pevnosti této krásné metody. 

Další vzdělávání:

EMDR terapie více info na: https://www.emdr.cz/metoda-emdr


Kontakt:

mail:: marketa.charvat@gmail.com

tel:: 604 360 402

Cena: 

individuální konzultace ........................................... 1200,-/50 min.

výcviková terapie (biosyntéza).................................1000,-/50 min.

Ing. Ondřej Charvát

biosyntetický terapeut a kouč 

V rámci své privátní praxe v Brně, pracuji jako psychosomatický terapeut. Pracuji s dospělými indivuduálními klienty, v současné době se specializuji na práci s páry. Aktuálně jsem ve výcviku Intergrativní párové terapie u Mgr. Pavla Rateje a Mgr. Honzy Vojtka.

Dále pracuji jako exekutivní kouč, supervizor a mentor koučů. Působím jako výcvikový lektor v rámci výcviků v Somatickém koučování a Psychologického koučování (QedGroup). 

Kontakt:

mail:: ondrejcharvat.kouc@gmail.com

tel:: 725 950 930 

Mgr. Lenka Maruniaková

psycholožka, biosyntetická terapeutka

Kontakt:
Tel. +420 702 046 636
Email: lenka.maruniakova@seznam.cz
Therapy offered also in English.

Pracuji individuálně s dospívajícími a dospělými klienty. Ve své terapeutické práci se opírám o metodu biosyntézy, dále se zajímám o nové poznatky z oblasti neurověd a práce s traumatem.

Klientům nabízím provázení a podporu v obtížných životních situacích, aby mohli najít své vlastní
zdroje a sílu pro jejich zvládnutí. Ráda pracuji s lidmi, kteří do terapie přichází s cílem hlouběji
porozumět sami sobě - svým potřebám, pocitům, prožitkům, vztahům s druhými, anebo s cílem
(znovu)objevit svou vitalitu, přirozenost, důvěru v sebe sama a své tělo. U klientů usiluji o podporu
jejich vlastní zvědavosti, tvořivosti a hravosti, které vnímám jako důležité hybatele terapeutické
změny.
Vedle terapeutické činnosti působím také v oblasti HR, kde se věnuji vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců. V tomto ohledu mi aktuálně dává velký smysl se dívat na možnosti aplikace biosyntézy
do firemního prostředí - konkrétně v kontextu leadershipu a péče o zaměstnance.


Mgr. Ondřej Ženka 

více na https://www.terapieprovas.cz/